Welmexgroup

  บริษัท เวลเม็กซ์ ออโต้ พาร์ท จำกัด รับผลิตชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Press), การดัด (Bend), การเชื่อม (Welding), การตัด (Cutting), รับออกแบบผลิตหัวแอโรว์ (Exhaust Hanger, Arrow Head Rod) ชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้าและรับแปรรูปโลหะด้วยเครื่อง CNC ผลิตชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการโดยการกลึง กัด เจาะที่มีความแม่นยำสูงด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตโดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ มีการตรวจสอบชิ้นงานและควบคุมคุณภาพก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าทุกครั้ง

บริษัท เวลเม็กซ์ ออโต้ พาร์ท จำกัด ได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ OHSAS จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ACS Registrar ประเทศอังกฤษ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวทางบริษัทฯมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเสมอมา เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาสินค้าที่เป็นธรรม การส่งมอบตามข้อตกลงและมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า


                               

  


         


ตัวอย่างชิ้นงานที่รับผลิต

ปั๊มหัวแอโรว์ Exhaust Pipe Hanger, Arrow Head Rod 

ปั๊มขึ้นรูปโลหะกลึงโลหะด้วยเครื่อง CNCดัดท่อโลหะ

 


อุปกรณ์เครื่องมือวัด Measuring Equipment

บริษัท เวลเม็กซ์ ออโต้ พาร์ท จำกัด ให้ความสำคัญกับคุณภาพของชิ้นงาน มีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานความละเอียดสูงในระดับไมครอนด้วยเครื่องมือวัดละเอียด CMM (Coordinate Measuring Machine) ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระบบการวัดและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานของบริษัทฯ 


ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานความละเอียดสูงด้วยเครื่อง CMM Mitutoyoตรวจวัดรอยเชื่อมชิ้นงานด้วยกล้องไมโครสโคป Olympus
  615 หมู่ 15 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
  0 2706 6001-2, 089-226202906,15 ห
  0 2706 6003
  welmexautopart@hotmail.com, apiworathanakorn@hotmail.com 6003
เกี่ยวกับเรา

บริษัทเวลเม็กซ์ ออโต้ พาร์ท จำกัด รับผลิตชิ้นงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ ตัด ดัด เชื่อม ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า
และแปรรูปโลหะ กลึง เจาะด้วยเครื่อง CNC จากเครื่องจักรที่ทันสมัยและทีมผู้ผลิตที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ

  0818958229
ชาญกก
 
106143 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack